Edgar Phillips

developed Multi-Level Neuro-Processing as a modern therapeutic model. In this video he explains what it is and how it can be applied...

MLNP Brochure in English

MLNP Brosjure in Afrikaans

24 UUR GRATIS BERADINGSLYN

Indien u voel dat u nie vir die sessies kan betaal nie, kan u ook van Lifeline se gratis diens gebruik maak.
Kontak hulle gerus by (011) 422 4242 of 0861 322 322
Klik hier on hulle webwerf te besoek