"Silentia"

"Silentia" is die Latynse woord vir "stiltes". Dit beskryf en omvat my benadering tot elke kliënt. In beide Spirituele Begeleiding sowel as MLNP-Prosessering word daar effektief van stiltes gebruik gemaak om jou te help om self die nodige prosessering te doen. Dis geen wonder dat daar na MLNP as die terapeutiese eweknie van kontemplatiewe gebed verwys word nie!

Wat van ander benaderinge?

As jy na die geskiedenis van hulpverlening gaan kyk, kan dit in 4 hoofstrome ingedeel word:

  • Freud: Freud se psigo-analitiese teorieë vorm vanaf die twintigste eeu die basis vir baie latere variante.  Terwyl hierdie stelsels verskillende teorieë en tegnieke aangeneem het, het almal Freud gevolg in ‘n poging om gedragsverandering te bereik deurdat kliënte oor hul probleme te laat praat.
  • Behaviourisme: Dit neem aan dat alle gedrag en reflekse óf 'n reaksie op sekere stimuli in die omgewing is, óf 'n gevolg van daardie individu se geskiedenis.  Alhoewel behaviouriste die belangrike rol van oorerwing in die bepaling van gedrag aanvaar, fokus hulle hoofsaaklik op omgewingsfaktore.
  • Kognitiewe benadering: Kognitiewe gedragsterapie (CBT)  fokus op kognitiewe wanpersepsies en gedrag (bv. gedagtes, oortuigings en houdings) en die ontwikkeling van persoonlike hanteringstrategieë wat daarop gemik is om huidige probleme op te los.
  • Liggaam- en/of breingesentreerde terapie: Hierdie terapievorm fokus op die liggaamlike ervaring, die beliggaamde self, insluitend terapeutiese en holistiese benaderings tot die liggaam. Hierdie terapievorm het in die sestiger/sewentiger jare ontstaan en is vinnig besig om die toonaangewende beweging in die wêreld te word.  Multi-Level Neuro-Processing (MLNP)™ pas natuurlik by hierdie laaste hoofstroom in. Ons wat reeds hierdie terapievorm gebruik, staan elke dag nederig verstom oor die ooglopende positiewe veranderinge in ons kliënte se belewenis van gevoel, hulle nuwe denke en hulle veranderde gedrag. 

Waarom is dit noodsaaklik om op die liggaam te fokus?

MLNP™ is ‘n genesingsproses wat op neuro-wetenskaplike beginsels gegrond is. Deesdae word die terapie-wêreld gebombardeer met die jongste navorsing uit die neuro-wetenskap. Al hoe meer ontdekkings word gemaak van hoe die brein nou eintlik werk. Die neuro-wetenskap het ook reeds bewys dat probleme wat ander terapieë jare lank neem om te ontlont, onmiddellik aangespreek word.

‘n Eenvoudige verduideliking:
Ons weet nou dat:

  • Die agterbrein die dominante deel van jou brein is.
  • Jou uniekheid as mens in jou agterbrein gestoor is en dat dit jou persepsie van die werklikheid beïnvloed.
  • Dat  jou agterbrein jou konneksie met jou spirituele lewe is.

Dit wil dus vir my lyk asof dìt die deel van die brein is waarmee gewerk moet word tydens hulpverlening. Dis waar ons wil hê genesing (herprogrammering) moet plaasvind. Jou agterbrein het sy eie taal wat in prente, klanke, reuke, aanraking en gevoelens (die sensoriese) praat. Daarom help dit nie om in Afrikaans, Engels, Grieks of enige ander taal, met jou agterbrein te praat nie. Jy moet jou agterbrein se taal gebruik en dit is prente, klanke, reuke, aanraking en gevoelens - met ander woorde, jou liggaam. Jou liggaam is dus die sleutel tot jou agterbrein. Dit is waarom ons tydens MLNP ™-sessies op die liggaam fokus en dit is ook waarom die liggaam die fokus tydens kontemplatiewe gebed en meditasie is.

Die feit dat ons minder praat en meer voel, maak dat die storie nie meer die fokus is nie, maar die liggaam self, wat dan tot totale genesing lei – sonder om die kliënt weer te hertraumatiseer. MLNP™ stel die fisiese en emosionele bagasie, wat stilweg oor jare opgehoop het, vry en stel die kliënt so in staat om tot sy vorige normale funksionering terug te keer.

'n Tipiese voorbeeld...

Gedurende 2018 het 'n 78 jarige vrou een van ons fasiliteerders kom sien.  Haar man (82 jaar oud) was 3 maande vantevore noodlottig voor haar oë geskiet. Sy kon nie meer slaap, of selfs bedags op haar stoep sit of winkel toe gaan nie. Die prentjie het heeltyd in haar kop afgespeel - sy kon nog die 7 skote in haar kop hoor en selfs die swael ruik.

Nadat sy die trauma deur die eerste sessie van MLNP™ gewerk het, is al bogenoemde aspekte in 70 minute geprosesseer. Toe sy uitstap kon sy nie meer die skote hoor of die swael ruik nie en die intense seer in haar hart was ook weg.

In die opvolgsessie, 3 weke later, het sy vertel hoe sy weer in haar tuin werk, kan slaap sonder om 'n pil te drink en geen angstigheid beleef wanneer sy winkel toe gaan nie. Sy verlang nog steeds na haar man en mis hom nog, maar die intense seer is weg!

...en 'n laaste een!

Laat verlede jaar het 'n Graad 11 leerder my kom sien. Wiskunde was 'n groot probleem! Sy kon al haar voorbereiding doen en talle vraestelle deurwerk, maar die oomblik dat sy die eksamenlokaal betree, "slaan sy 'blank'". Sy kan skielik niks onthou of herroep nie. 

Nadat ons twee sessies deurgewerk het, het haar punte met 23% gestyg - genoeg om haar eksamen deur te kom. Wat 'n vreugde!