Ek voel so magteloos...

As daar nou een ding is waarvan ek 100% seker is (en dit sonder wetenskaplike navorsing) is dat alle mense in Suid-Afrika tot ‘n mindere of meerdere mate aan een of ander vorm van trauma of post-traumatiese stress versteuring (PTSD) ly.

Waarvan ek ook seker is, is dat dit onnoembare pyn en lyding tussen mense veroorsaak. Wat my soms magteloos laat voel, is dat ek elke dag met hierdie mense te doen kry en dat my hart pynlik na hulle toe uitgaan.

Ek voel magteloos, omdat:

 • ek weet ek kan hulle help
 • hulle nie weet daar is hulp beskikbaar nie, of nie vir hulp vra nie
 • daar blykbaar die persepsie onder die breë publiek is dat PTSD maar ‘n ding is waarmee ‘n mens doodgaan
 • mense dink dat as daar nog hulp beskikbaar is, is die helingsproses maar stadig en moeilik
 • mense dink dat jy ook nooit 100% van PTSD genees nie.

Maar dit lyk vir my dat hierdie persepsie nie net onder die breë publiek bestaan nie. Dit kom vir my voor asof hulpverleners oor die algemeen ook so dink. Tydens ons MLNP™ werkswinkels kry kursusgangers die kans om die MLNP™ proses op mekaar in te oefen.

Wat my dan telkens verbaas, is dat hulle dit moeiliker wil maak as wat dit is.

Dit is asof hulle nie kan glo dat so ‘n eenvoudige proses so gou so ‘n drastiese, genesende effek kan hê. Al stel ons die MLNP™ proses voor as maklik, vinnig en kragtig, is dit asof dit nie insink nie. Dan verander ons die “maklik, vinnig en kragtig” in ons koppe na: “Onmoontlik. Dit moet lank en moeilik wees. Maklik, vinnig en kragtig bestaan nie – veral nie as dit by trauma en PTSD kom nie.

Wel, hier is nou ‘n MAKLIKE, VINNIGE en KRAGTIGE proses wat gou-gou van trauma en PTSD ontslae raak – permanent!

Multi-Level Neuro-Processing

Aangename kennis,

ek is jou liggaam en ek is nou regtig keelvol daarvoor dat jy my so mishandel en leef asof ek nie bestaan nie.

Elke keer wanneer jy deur ‘n moeilike tyd gaan of ‘n traumatiese insident beleef, maak nie saak hoe klein of groot of hoe lank gelede nie, moet ek (jou liggaam) die spit afbyt. Ek dra al die gefragmenteerde oorblyfsels, tesame met die gevoelens van hulpeloosheid, vrees, pyn en angs diep in my rond. En wat doen jy? Jy ignoreer my heeltemal, of gaan sien iemand wat net heeltyd praat, praat, praat!

Ek probeer my bes om vir jou leidrade te gee. Ek ly onder spanning, slapeloosheid, benoudheid, angstigheid, irritasie, humeurigheid, ongeduld en verslawing. Ek probeer jou oortuig dat jy met my sal moet leer saamwerk om werklike genesing te ervaar. Maar jy bly hardkoppig vassteek by al die gepratery wat jy jare terug geleer het, en praat help nie vir my nie!

Wat moet ek nog doen om jou hiervan te oortuig? Al hierdie goed wat so diep binne-in my veranker lê, kan nie deur die beste “gewone” pastorale en kliniese pogings alleen genees word nie.

Hou dus op om al jou negatiewe emosies en goeters waarvan jy nie hou nie, lewendig in my te begrawe. Ek sou al lankal soos ‘n begraafplaas gevoel het as al hierdie goed maar net dood was — maar hulle LEWE! En ek moet die “punch” vat!

Ek het goeie nuus vir jou. Ons hoef nie langer so te leef nie…. 

Waarom MLNP?

Die MLNP™-proses help die brein om hierdie oorblywende “energie” wat in jou senustelsel geaktiveer en daar gestoor is, te prosesseer en te ontlaai en sodoende te genees.

MLNP TM  verander jou:

 • Denke – gee nuwe perspektiewe op God,                 jouself, die lewe en ander
 • Gevoelens – vrees, skuld, skaamte en ander   negatiewe emosies word ontlont
 • Gedrag – voorspelbare en reaktiewe maniere van “coping” maak plek vir ‘n nuwe manier van leef en doen

...en lei tot

 •  verminderde angsvlakke
 • verligting van post-traumatiese simptome
 • laer fisiese pynvlakke
 • duidelike grense in verhoudings
 • meer kreatiwiteit
 • selfgeldendheid
 • beter self-persepsie
 • verhoogde prestasie
 • meer lewensenergie as tevore 


Trauma & Verslawing

Trauma gaan nie net weg nie...

Wanneer jy ‘n traumatiese insident beleef, soos ‘n motorongeluk, dan hou jou liggaam boek daarvan.

Wanneer jy dan weer by daardie plek verby ry, dan is daar onmiddellik refleksiewe seine (hartkloppings, hande wat sweet, ‘n benoude gevoel op die bors, ens.). Al dink jy dat jy die ongeluk al verwerk het (dalk verstandelik, emosioneel en geestelik), kan hierdie refleksiewe seine nie gekeer word nie. Dit gebeur net!

Die rede waarom dit so moeilik is om traumatiese insidente te vergeet en jy steeds die emosies en liggaamlike sensasies beleef, is omdat traumatiese insidente ‘n kognitiewe, emosionele en sensoriese impak op ‘n persoon het.

Alle “leidrade” wat met so ‘n insident verband hou, is in die brein ingebrand en hou aan om emosies en liggaamlike sensasies te sneller. Dit is waarom mense nog 15, 30, of selfs 50 jaar na die insident steeds die emosies en liggaamlike sensasies beleef wanneer hulle daaroor praat of daaraan terugdink.

Maar dit hoef nie meer so te bly nie!

Jy mag dink dat jy ‘n traumatiese gebeure op geestelike, emosionele en verstandsvlak verwerk het, maar dit is nog nie ten volle verwerk voordat dit nie ook op liggaamlike vlak verwerk is nie.

Daarom is dit lewensbelangrik om alle dimensies van jou menswees – nie net emosioneel, geestelik en psigologies nie, maar ook liggaamlik – ten volle te beleef en te benut om ten volle genees te word.


Verslawing is nie net dwelms en drank nie...

Almal van ons ken iemand wat met die een of ander vorm van verslawing worstel. Meeste van ons ken ook iemand wat al een of meer kere in 'n rehabilitasiesentrum was.

Die feit dat iemand “relapse” of weer vir “rehab” moet gaan, is 'n duidelike indikasie dat die wyse hoe daar gewerk word, nie baie suksesvol is nie.

Die rede waarom bogenoemde metodes onsuksesvol is, is eenvoudig. Die intervensie het skynbaar niks met hul metodes te doen het nie, maar het alles met die kliënt te doen - die kliënt moet besef hoe gevaarlik die afhanklikheid is, beter keuses maak en “coping skills” aanleer.

Sulke intervensiemetodes fokus hoofsaaklik op die kognietiewe funksie van die brein. En soos ons teen hierdie tyd weet, staan die kognitiewe geen kans teen die onderbewuste funksie van die brein nie...en verslawing is ALTYD 'n onderbewuste funksie.

Wat is die antwoord?

Die probleem is nie dwelms of pornografie of alkohol nie. Die gebruik daarvan is slegs die simptoom van 'n dieperliggende probleem. Ons kan òf die simptome beveg of prober om dit te elimineer, òf ons kan met die dieperliggende probleme wat die wortel is waaruit die verslawing spruit, werk. Maar dan moet ons dit identifiseer en weet hoe om daarmee te werk te gaan.

 

 


Edgar Phillips

het Multi-Level Neuro-Processing as 'n moderne terapeutiese model ontwikkel. Hier verduidelik hy meer oor wat dit is en hoe dit gebruik kan word...